Pop, Ion
tiểu sử &  tác phẩm 

ION POP, nhà thơ Ru-ma-ni, sinh ngày 1 tháng Bảy 1941 tại Miresul Mare. Học văn khoa ở đại học Cluj (1959-1964). Kế đó, trở thành giáo sư tại chính khoa văn của đại học này.

Khởi sự xuất bản trên tạp chí Steaua ở Cluj năm 1959. Hợp tác với Steaua, Tribuna, România Literara, Luceafarul, Echinox, Vatra, Familia,... Từ 1969 đến 1983, làm chủ bút rồi chủ nhiệm tạp chí Echinox, nguyệt san văn chương và văn hóa của sinh viên đại học Cluj-Napoca. Từ 1973 đến 1976, phụ giảng tại đại học Sorbonne Mới-Paris III (khoa tiếng Ý và tiếng Ru-ma-ni). Từ 1990 đến 1993, làm giám đốc Trung tâm văn hóa Ru-ma-ni tại Paris...

Ion Pop đã cho in năm tập thơ: Những dự án cho một bể nước (1966); Sự khôn ngoan đáng thương của tôi (1969); Văn phạm muộn màng (1977); Mặt trời và quên lãng (1985); và Tổng diên trì (1990). Ông còn nổi tiếng như một nhà phê bình văn chương. Từ 1969 đến 1993, đã cho in mười tập tiểu luận, nhận định, phê bình hoặc giới thiệu nhiều nhà văn, nhà thơ trong nước cũng như ở nước ngoài. Ngoài ra, ông cũng là người dịch một số tác phẩm của Georges Poulet, Jean Starobinski và Eugène Ionesco. Hiện nay ông là khoa trưởng đại học Văn khoa ở Cluj-Napoca.

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

Tuyển tập thơ  (thơ) 
Tuyển tập gồm ba mươi bảy bài của Ion Pop (1941~) — nhà thơ Ru-ma-ni đương đại — lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018