Deressa, Solomon
tiểu sử &  tác phẩm 

SOLOMON DERESSA (Ethiopie). Sinh năm 1937. Nhà báo, dạy học, viết kịch. Viết bằng tiếng amharique, tiếng Anh và tiếng Pháp. Thơ in trên nhiều tạp chí Anh văn.

tác phẩm

Thay đổi tốc độ  (thơ) 
Tôi kẻ bơi / Trong một giấc mơ lén lút / Lắng nghe tiếng kêu điên dại và câm nín của đầu óc, / Bởi màu sắc khuyết vắng / Tôi sẽ vẽ khuôn mặt dịu hiền của em, / Bằng một hơi thở không màu sắc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018