Nguyễn Duy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hai đoản văn  (truyện / tuỳ bút) 
... Cách đó rất xa bên bờ đại dương có nắng rơi lả tả từng sợi trên hai vai áo màu nâu đất anh nghe trong tiếng sóng có giọng soprano ngắt nhịp rời như tiếng sấm chiều... | Có lần nào em chợt trông thấy trái tim của quạ? Anh biết một căn phòng, nơi từ đó vào những sáng sớm nhìn ra cửa sổ, ta có thể thỉnh thoảng bắt gặp con quạ đen đậu trên mái nhà hàng xóm... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018