Kiš, Danilo
tiểu sử &  tác phẩm 

DANILO KIŠ (1935-1989) là một nhà văn tỵ nạn của cựu Nam-tư, sinh tại Subotica gần biên giới Hung; cha là một người Hung gốc Do-thái, mẹ theo đạo chính thống người Monténégro. Ông là một người bạn thân của nhà thơ Joseph Brodsky. Danh tiếng ông đã lẫy lừng trên thế giới như tác giả cuốn Vườn, tro và khoảng một chục cuốn sách vừa tiểu thuyết vừa phê bình văn nghệ. Ông cũng là dịch giả thơ Pháp, Hung và Nga. Tuy nhiên ít người biết tới Danilo Kiš như một nhà thơ: thật vậy, ông làm thơ rất sớm (1957) và chỉ ngưng làm thơ khi ông mất (1989), nhưng mãi tới năm 1992, một tập thơ mỏng của ông do Predag Čudić thu thập và đề bạt, tựa là Thơ và thơ dịch của Danilo Kiš mới được in thành sách lần đầu ở Belgrade. Danilo Kiš từng là giảng sư tiếng serbe-croate tại Strasbourg. Tập thơ của ông do Pascale Delpech dịch sang tiếng Pháp, lấy tựa là Le piano désaccordé, đã được nhà bf, Strasbourg, ấn hành vào tháng mười 1995.

tác phẩm

Phím đàn lỗi nhịp  (thơ) 
đại lộ rừng đen / một nữ tu / đi xe đạp / một viên cảnh sát làm dấu thánh giá / trước đại thánh đường / một đại thánh đường bằng ren / một mụ già hiến ái tình / chỉ lấy ba mươi quan thôi / cộng thêm tiền buồng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018