Ibrahim, Kamal
tiểu sử &  tác phẩm 

KAMAL IBRAHIM sinh năm 1942 ở Lattaquié (Syrie). Ông làm thơ, viết kịch và tiểu thuyết từ năm 1960. Babylone, la Vache la Mort (Babylone, Bò cái Cái chết) thi tập đầu tiên của ông được nhà Flammarion in ấn trong năm 1967, với lời tựa của nhà văn André Pieyre de Mandiargues, tác giả nhiều cuốn truyện tình dục siêu thực đẫm chất thơ. Mandiargues khen ngợi “Người trẻ tuổi này là một khám phá”. Năm 1971, nhà Pierre Jean Oswald cho ra mắt tập Celui-ci Celui-moi (Kẻ này Kẻ tôi) trong tủ sách “L'Aube dissout les Monstres” với lời tựa của nhà phê bình Yvon Belaval (1908-1988), và nhà Éditions Saint-Germain-des-Prés cũng cho ra mắt cuốn thơ thứ ba của ông, Corps en friche (Thân thể cày xới). Các bài thơ trong tập La mort viande (Cái chết thịt) do nhà Oswald in trong năm 1974, được sáng tác từ 1973. Kamal Ibrahim có thơ và bài viết đăng trên các tạp chí văn học Pháp, Bỉ, Mỹ và Li-ban. Từ năm 1965 ông sống tại Paris và dạy triết học. Yvon Belaval viết: “Các nhà thơ siêu thực đã sáng chế hoàn toàn các từ ngữ thơ. Họ đã kính nể văn phạm. Kamal Ibrahim khiến văn phạm bị nghi ngờ.” Kamal Ibrahim tuyên bố: “Ngày nay một định mệnh duy nhất đang rình rập thơ ca: hủy hoại ngôn ngữ (langue) để đưa thơ trở về với tiếng nói (langage), quê hương đích thực của nó. Thơ hoặc sẽ đi theo con đường ấy hoặc không.” Các tác phẩm khác của Kamal Ibrahim: Rollant, Roland (truyện, 1992), Venitiennes (truyện ngắn, 1992), Alexandrie en perte de Venise (tiểu thuyết, 1992), Villes entrouvertes (truyện ngắn, 2001).

(Nguyễn Đăng Thường biên soạn)

tác phẩm

CÁI CHẾT THỊT  (thơ) 
Một thi tập với những bài thơ siêu thực lạ lùng ("khiến văn phạm bị nghi ngờ"), và ngầy ngật không khí tình dục, của Kamal Ibrahim (1942~) – nhà thơ Syria đương đại – lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018