Van Wyk, Christopher
tiểu sử &  tác phẩm 

CHRISTOPHER VAN WYK (Nam Phi). Sinh năm 1957. Chịu trách nhiệm nxb. Ravan Press và chủ biên tờ tạp chí Staffrider. Thi phẩm: It's Time to Go Home, Ad Donker, Johannesburg, 1979.

tác phẩm

Trong giam cầm  (thơ) 
Hắn rớt xuống từ lầu chín / Hắn tự treo cổ / Hắn trượt té trên một mẩu xà-phòng khi tắm rửa... [bản dịch của Thủy Trúc]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018