Vladislav, Jan
tiểu sử &  tác phẩm 

JAN VLADISLAV (bút hiệu của Ladislav Bambásek), một nhà thơ Tiệp-khắc rất đươc kính trọng, sinh tại Hlohovec, miền tây Slovakia năm 1923. Không được tiếp tục làm giáo sư đại học vào năm 1948, không được chính thức in thơ trong nước, ông trở thành một người dịch chuyên nghiệp cho đến cuối những năm 1960. Sau cuộc can thiệp của Hồng quân, ông lập nhà xuất bản Kvart, với sự hỗ trợ của Jiří Kolář, in sách cho nhiều tác giả. Vì ký tên vào Hiến chương 77, ông gặp nhiều khó khăn trong đời sống, và đã phải qua Paris tạm trú vào năm 1981. Ông đã dạy môn Lịch sử văn học Tiệp tại “Cao đẳng Học hiệu ngành khoa học xã hội” (École des Hautes études en sciences sociales) trong nhiều năm. Ông còn viết nhiều tùy bút phê bình, truyện cho trẻ em,... và là một dịch giả quan trọng của những Shakeaspeare, Baudelaire, Michaux, Ungaretti, Montale, Tolstoi và nhiều tác giả Tây-ban-nha, Đức, Trung-hoa,... Thơ ông đã được chính thức in tại Praha vào năm 1991. Thời kỳ tạm vắng (kéo dài hơn 20 năm) chấm dứt, Jan Vladislav đã trở lại quê nhà, để ở lại, vào năm 2003. Các bài dịch dựa trên các bản Pháp văn của Xavier Galmiche và Petr Král.

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

Orphée | Buổi sáng | Chuyện trò  (thơ) 
Khi có ai đó lạ xa đột nhiên sẽ bắt đầu / ở nơi mi nữa đo đạc những căn buồng của mi, / khuyết đi trong lặng lẽ... | Vào những giờ của buổi đầu ngày tựa như giờ này / họ nhìn chân trời / vẫn những ánh đỏ rực mong manh... | Hệt như họ không biết là mình chết / đã từ lâu / những người sống cũng chẳng hay biết / những gì sống... [bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018