Guillén, Nicolás
tiểu sử &  tác phẩm 

NICOLÁS GUILLÉN, một nhà thơ lớn của Cu-ba, sinh tại Camagüey ngày 10.7.1902 và mất tại La Habana ngày 16.7.1989. Ông có mặt ở Tây-ban-nha, thời nội chiến và đứng về phía những người Cộng hòa, chống phát-xít.

tác phẩm

Federico | Một bài ca  (thơ) 
Tôi mở cánh cửa một tình khúc. / — Federico có đây không? / Một con vẹt đáp: / — Đã đi khỏi.... | Anh đã mang trên tay một bông diên vỹ, / Anh đã mang trên mắt cơn sốt... [bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018