József, Attila
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đứa thứ bảy | Ngủ yên bây giờ  (thơ) 
Hai bài thơ của Attila József (1905-1937) — một trong những nhà thơ lớn nhất của văn chương Hungary thế kỷ 20 — lần đầu được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Đinh Linh.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018