Rachel
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

CHỈ MỘT GIỌT NƯỚC MẮT LẶNG LẼ  (thơ) 
Chùm thơ 5 bài của Rachel (1890–1931) — một nhà thơ Nga gốc Do Thái, một trong những tiếng thơ cô đơn nhất — lần đầu được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018