Tô Thùy Yên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tự do  (thơ) 
Có khi cô đơn, tôi xoè bàn tay gầy guộc ra, xem chỉ nào bất hạnh / Và Thượng Đế có chăng. / Tôi hằng mơ ước trở thành một kẻ bàn tay không có chỉ, đi đứng ở ngoài quan trường soi mói của Thượng Đế nhỏ nhen...

Lễ tấn phong tình yêu  (thơ) 
Tôi ôm lấy thây dòng suối tắt. / Thối tha cành lá mục. / Mà nước mắt tôi, không đủ sức hồi sinh. // Tôi phô bày từng cử động của đời tôi, tôi cư trú trong ngôi nhà tường kính. / Thiên hạ quan sát tôi như loài thú hiếm. Nhưng ai là kẻ hiểu tôi và gọi đúng tên tôi?... (Nguyễn Đăng Thường sưu tầm)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018