Lâm Chương
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn. Phụ tá chủ bút tạp chí Chủ Đề. Đã in: Lò cừ (tập truyện ngắn).

tác phẩm

Khai hoang  (truyện / tuỳ bút) 
Nghe nói, người ta dự trù thiết lập nhà máy làm giấy, tại một tỉnh thuộc miền xuôi. Nhà máy do nước Thụy Điển bên trời Âu viện trợ cho nước ta. Không biết công trình đã khởi công hay chưa. Chỉ nghe tin đồn, mà tin đồn thì thực hư chẳng lấy gì làm chính xác. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018