Nguyễn Thị Ngọc Nhung
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, nhà thơ, dịch giả hiện sống tại Hoa Kỳ. Tác phẩm: Đêm rồi cũng đi qua (1986).

tác phẩm

BA MƯƠI NĂM: KHOẢNG CÁCH & DẤU NỐI [Nguyễn Thị Ngọc Nhung]  (phỏng vấn) 
1975-2005 và một đại dương ngăn cách, văn giới Việt Nam trong và ngoài nước nghĩ gì, biết gì về nhau? Hai dòng văn chương này có những khác biệt gì, và liệu một ngày nào đó sẽ nhập làm một hay không?... Trần Nhuệ Tâm đã phỏng vấn nhiều nhà thơ/nhà văn Việt Nam ở các quốc gia khác nhau, và những bài phỏng vấn sẽ được đăng liên tục trên Tiền Vệ. Mời bạn đọc theo dõi. (...)

Cha tôi  (truyện / tuỳ bút) 
Cha tôi là một người đàn ông bình thường. Một người dễ dàng bị nuốt trửng bởi khối đông đàn ông ngoài kia, không để lại ấn tượng nào hết. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018