Munier, Jacques / Juarroz, Roberto
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nói chuyện về «THƠ THẲNG ĐỨNG»  (phỏng vấn) 
... Nếu thơ và suy tưởng mà như một cái cây in trên nền trời, thỉ có lẽ sẽ có một cái gì đó trong trẻo như một con chim tới đậu lên đó... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018