Tokaya, George M.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

THƠ TRONG NGHỆ THUẬT: Đối diện người Chết  (thơ) 
Bài thơ “Death” của Harold Pinter (1930~) — kịch tác gia, nhà văn, nhà thơ đoạt giải Nobel Văn Chương 2005 — kết hợp với nghệ thuật tạo hình của nhà mỹ thuật George M. Tokaya (1951~). Tìm thấy cái xác ở đâu? / Ai tìm thấy cái xác chết? / Cái xác chết đã chết chưa khi tìm thấy? / Tìm thấy cái xác chết cách nào? ... [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018