Czaykowski, Bogdan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lời cầu nguyện | Age de la pierre  (thơ) 
Xin Chúa hãy ném con vào một đám mây / nhưng đừng biến con thành một giọt mưa / con không muốn trở về trái đất... // Xin Chúa hãy ném con vào một cánh hoa / nhưng đừng biến con thành một con ong / con sẽ chết mất vì vị ngọt công nghiệp quá mức... | Trong thành phố này họ đã dọn gạch vụn khỏi các quảng trường, / xây những nhà mới (bạn có thể tự mình nhìn thấy). / Sắp xếp sạch các nghĩa trang... [Bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018