Czerniawski, Adam
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thế giới | Quang cảnh Delft | Ex Libris  (thơ) 
Ba bài thơ của Adam Czerniawski (1934~) — một nhà thơ, nhà phê bình văn học, một dịch giả nổi tiếng trong giới thơ ca Ba Lan — lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018