Bryll, Ernest
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bồ hóng | Bộ râu  (thơ) 
Hai bài thơ của Ernest Bryll (1935~) — thi sĩ, kịch tác gia, tiểu thuyết gia Ba-lan đương đại — lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018