Bialoszewski, Miron
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chân dung tự họa bằng nét cọ mỏng | Một bài ballade về lần đi xuống cửa hàng  (thơ) 
Hai bài thơ của Miron Bialoszewski (1922-1983) — một trong những nhà thơ hàng đầu của văn học Ba lan thế kỷ XX. Họ nhìn ta / vậy thì chắc hẳn ta có một khuôn mặt. / Trong tất cả những khuôn mặt quen / ta nhớ ít rõ nhất khuôn mặt chính mình... | Trước tiên tôi đi xuống đường / qua chiếc cầu thang / cứ tưởng tượng mà xem, / qua chiếc cầu thang... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018