Abe Kobo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đánh cuộc  (truyện / tuỳ bút) 
... “Robinson và đánh cuộc... Robinson đã đặt cược rồi... Thân trần ra hoang đảo, chỉ trong vòng một năm mà ăn mặc như người văn minh tìm về lại được, thì lãnh thưởng ba triệu Yen... Hắn thua cuộc... Thằng khùng Robinson...” ... [Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh] (...)

Sứ giả  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau khoảng im lặng ngắn, người đàn ông dịu giọng nói: “Xin thứ lỗi... Có vẻ tiên sinh đang nghi ngại... Vậy thì đằng nào cũng thế thôi, xin nói thẳng ra cho rồi... Thật ra thì, tôi là người Hoả tinh đây...” ... [Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh] (...)

Trăng cười  (truyện / tuỳ bút) 
Trong tầm kinh nghiệm của tôi thì một giấc mơ dù vui vẻ đến đâu cũng không bao giờ trở thành hiện thực vui vẻ đến vậy. Nhưng trái lại, tôi thấy rằng những cơn ác mộng, trong nhiều trường hợp, lại dự báo một nỗi hãi sợ bất an trong hiện thực còn nhiều hơn thế... [Bản dịch của Hoàng Long] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018