Pignatari, Décio
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vô đề  (thơ) 
Bài thơ vô đề của Décio Pignatari (1927~) — một trong những lãnh tụ khai sinh Thơ Cụ Thể — là hình ảnh các bộ phận sinh dục của hai phái kết hợp thành "nhất thể", trông uy nghi như một tượng đài vinh danh tình dục. [Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018