Hölderlin, Friedrich
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tưởng niệm  (thơ) 
Friedrich Hölderlin, nhà thơ Đức, sinh tại Lauffen-Neckar ngày 30.3.1770, mất tại Tubingen ngày 7.6.1843. «Tưởng niệm» (Anderken) là bài thơ sau chót được xuất bản trong lúc nhà thơ còn sống. Gió đông-bắc thổi, / Ngọn gió yêu quý nhất trong những ngọn gió / Đối với tôi, là vì nó hứa hẹn với những người thủy thủ / Sự say mê hào hứng và hành trình êm thắm. / Nhưng lúc này gió ơi, hãy lướt đi và chào mừng / Dòng Garonne xinh đẹp... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018