Jastrun, Mieczysław
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trên một điệu ru | Chim hót | Chỉ có thế | Hồi hương  (thơ) 
Thằng bé con tôi ngủ / Nó chưa biết là đàng sau nó / Trút xuống tiếng ầm vang của vực thẳm / Những ngày xưa và những ngày sắp đến... | Chim hót buổi bình minh, / Để lộ một nguồn suối trên trời, / Chim hót buổi bình minh, / Tôi uống cạn suối nguồn-ánh sáng... | Ta đã viết một bức thư – và ta đã xé thư / Không ai đem bàn những nỗi lo lớn trong một bức thư / Ta đã viết một bài thơ – và ta đã xé thơ... | Sau mười hai năm hắn trở lại / bộ điệu còm cõi vụng về / cực kỳ lễ độ / Những gì hắn thì thầm kể lại / là ánh sáng và bóng tối... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018