thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Diễn giải một bài thơ
 
Nằm ở khoảng giữa thời gian và phi thời
đến và đi thong dong như những tiết mùa
không để lại gì cả như dấu vết
cánh chim bay trong bầu trời
vừa có thực vừa trừu tượng
khi tôi nói “hiện hữu” nó biến mất
nó là quá khứ kép
vừa trống vừa rỗng
như cái tôi giây phút hiện tại
 
nó vừa là nhân vừa là quả
như tình yêu và sự cô đơn
nó hiện diện mọi nơi
vừa đơn giản vừa phức tạp
nhưng phong nhiêu như nữ tính
nó tự tại và bất biến
với những khuôn mặt vô hình
 
nó không bao giờ cần cố gắng
nhưng lúc nào cũng có mặt mọi nơi
nó là chiều sâu của cái hạn hẹp
là chiếc cầu bắc qua khoảng cách
không thật giữa mộng và thực
 
nó là sự chuyển hoá bên trong
không bao giờ cần diễn giải
nhưng luôn luôn hùng biện như
bài hát ca ngợi tự do và vĩnh cửu
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014