thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sổ toẹt phi phàm
 
Nghiệt gió / sũng màn trời / sũng chiếu đất / cuồng đêm thâm u / cu ông trời phởn chí hí hét / bành càn khôn moi tìm miền thiên thu đã tắt /
 
Tâm mắt bão lé kim / xoáy cuộn lỗ mù dẫn hướng / cơn ớn điếc tiết nhựa chán mứa / bựa / hít hà di hương nồng thở / hệ loài ăn xác thối / lâng say / thiên hạ chà cùi chân trên mọi đền đài chủng viện / khấn cầu lời nguyền rủa /
 
Của-chính-mình / tui / không kềm giữ nổi trò giao ngôn tối thiểu / ọc / mảnh câm nôn trớ đóng rêu mục ruỗng / đài hoá thân triệu hồi / vùng mờ giả tướng thả những cơn phê dâm bạo / mò tìm đày đoạ / những linh hồn lầm lỡ /
 
Của-chính-mình / tui / xé hoa mạn đà phủ lấp miệng đời phế tích / giẻ rách bọc thân phi nghĩa / vại dưa kiếp nghiệp / khú / phi thiên / phi độ / xổng lên không trung mùi thân tôi phế dụng / đời thế đéo lại hay ho /
 
Của-chính-mình / tui / nằm ườn vào ngục luyện tưởng / nhấm nhẳng công án lưu đày biệt ngã / rục / phi ngôn / phi cáo trạng / phi lai hồi / phí hoài công tu bởi sự liên tục lai dắt / đã mới và đã cũ ngay tức thì đã vui và đã buồn ngay tức thì đã quen và đã lạ ngay tức thì đã chân và đã ác ngay tức thì /
 
Của-chính-mình / tui / lặng lẽ nhét đá sắc cứa nếp nhăn cuống não / lặng lẽ ghim gai nhọn chọt phập phồng tâm thất / lặng lẽ tìm yên / chút thanh thản giữa mỗi cách quãng thuần khiết / là / những sổ toẹt phi phàm //
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
ý thiêng trên mộ địa ngôn ngữ / cuốc bổ lời / thơ thiến - thơ thiền - thơ thiện / trích cú ma trơi rong ruổi chữ lân tinh dưới ngọn triều chớp loé / soi khung bện dệt tầm chương / bài thơ mở cửa mả... | ... Mùi chữ trộn mùi cám / lẫn lộn / mùi lợn trộn mùi thơ / lẫn lộn / [lợn] có mùi [thơ] hay [thơ] có mùi [lợn] / lẫn lộn / mùi thơ trộn mùi chữ / lẫn lộn / mùi cám trộn mùi lợn / lẫn lộn / thơ cám chữ lợn...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018