thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tìm bóng của bài thơ
 
tha thuỷ không viết những bài thơ để thờ mà viết những bài thơ để đọc lúc rỗng não / lúc mặt trời bận chuyện khổ dâm và nhân loại chỉ còn là một mảnh rỉ sét nhức cứa nhật trình đi tìm những ký tự vỡ / những ký âm ngược chiều âm thanh đã mất tiếng vọng / khải huyền câm / lời giao ước chấm dứt / mặc khải tha thuỷ từ những mảnh ký tự rời rạc / ráp vào bóng mặt trời đổ ngược / đêm trong ngày mò tìm tha thuỷ từ những chữ ngược im lìm dưới thời gian hoen rỉ / tha thuỷ khởi sự cho sáng thế ngược / t / h / a / t / h / u / y \ u \ h \ t \ a \ h \ t \ là vô nhân ở cõi thơ ngược chữ / ngược tìm bóng của một bài thơ để dành đọc lúc rỗng não ...
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018