thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ra ngõ đụng tường
 
Dắt cháu chíu chít tương lai qua sông
chạm tường
rào
 
Thở dài tiếng nói hiện tại qua đường
chạm tường
sắt
 
Ra ngõ gương mặt chạm bản mặt đàn
áp
bức
tường
 
Xa về lội bộ chạm đèn đỏ mắt
vướng
gạch
tường
 
Tường
tường
tường
tường
(không phải tứ đổ tường)
bốn phía bức bách không một cánh cửa nhỏ mở
 
Tưởng
tượng
t ư ờ n g
đông
bá tánh
hiện hữu
 
Dồn đến chân
t  ư  ờ  n  g
đá lủng
       t
   ư     ờ
     n   g
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014