thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ngựa cưỡi ngựa
 
Ngựa hồng biên tập tự bịt mắt
ngựa đỏ xích/sắt thố chỉ đạo chỉ tay từ yên cao
phân phối quyền lợi lương thực cỏ cháy
bầy ngựa hoang mất đồng cỏ hoang
nài tuổi xuân gò lưng khuôn phép hết những mùa thảo nguyên
phi nước đại để trở về khởi điểm lừa
hành trình đường đua mãi vòng tròn thiên đàng
oằn lưng ngựa xanh
móng chân tứa máu
dây cương buộc siết họng
chả làm gì “Rằng ta có ngựa truy phong” *
giật mình môi thâm mặt đỏ.
 
 
___________
*Một câu trong truyện Kiều
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014