thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Xác chết chạy tang
 
...hãy để xác chết mai táng xác chết...
(Matthew 8: 21-22)
 
Sự thật nhảy qua bức tường
lửa dữ
không thể thiêu huỷ bản văn nhân văn
bức tường lửa độc nhảy qua sự thật
bản văn rơi mưa chữ
dập tắt
 
Bức tường sắt
đã rỉ sắt
bàn tay máu
đã rỉ máu
rụng ngón bóp cò
 
Những đường mới vẫn mở
xuyên qua nhiều bụng mỡ
xuyên qua tường bí mật
hai hàng cây bên lề vẫn thu
lá vẫn xanh những mùa
dài em vẫn tóc
 
Ly nước không hiểu sự tràn ly
suy tưởng bở đã đen
ngựa hệ ý thức đã thừa
nhảy không qua bờ cỏ
mắt mù ngủ không nhắm mắt
cân não nhũn não
mặt đỏ thiếu máu đỏ
cầu kinh xác chết chạy tang
chó dại lang thang trên rồ dại của nó
tội nghiệp khép kín đã rã
chính virus tràn lên ăn mục những cái đầu.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014