thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Muốn ói | Wikileaks
 
 

Muốn ói

 
Chuyên chế cha chuyên môn
quyền lợi con quyền thế
lột & bóc mới
 
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả *
tôi ngủ trong khi ý – thức
ý – thức trong khi ngủ
 
Chữ va chạm những đá
chữ bầm dập
tập hợp chữ trong dòng thơ dòng máu chảy
 
Hằng ngày
bị nuốt những chỉ định
không thể hoài thai
nhưng muốn ói
 
---------------
*Trích trong bài “Chợt giấc” của Tú Xương
 
 

Wikileaks

 
Chính trị chính trường
tất nhiên sân khấu
dĩ nhiên hậu trường
bình thường
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014