thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sứ mạng chữ
 
Tự huỷ để sáng tạo sáng đêm
tĩnh tại sau đều đặn hôn mê sâu
chữ táo Newton rơi tự do trong vực
từ thoả hiệp mỏng đến triệt tiêu ray rức
 
tiếp tục hành trình khỏi vô định
mở mắt ra
biết tìm chữ nơi đâu
nơi nay ở trong thơ nên có thép đã tôi thế đấy
nơi ruồi trâu bò cũng phải biết xung phong
 
kiểm điểm đôi chân ngại ngùng chậm bước
bóng dài tới trưa hôm sau
chữ chối từ trù định trù bị
tự tiếp sức cắn vào môi khỏi nấc
để không đứng lại
 
ba động viễn thông triều dâng lay dậy
truyền lên cân não
chuyển vào những ngón tay động phím gõ
ít nhất trên bề mặt
Start
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018