thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Những lài
 
(Gửi Bùi Thị Lài)
 
Vừa cạn rượu vừa cạn thơ
bí tỉ hiểu những đoạn không hiểu
cháy thêm những đoạn đã cháy
em quì ngậm ngùi thể tích phía dưới
mùi nụ lài tràn chùm mướt rừng Phi Châu
tụ tại rừng luật hoành tráng
vù qua luật rừng hoành hành
(và con chim đã vui trở lai)
ngó xuống tuổi đang cứng
cực thoát
 
Thế giới thở hồng hộc
cái thời Bill Clinton vừa bắn xa Afghanistan vừa bắn gần lưỡi Monica
trái đất loang lổ loã lồ
búp lài nở ngát hương nơi nơi
từ Ai Cập toả Bắc Phi mở khăn che Á Rập
qua lỗ đen lỗ trắng lỗ vàng
qua cái cũ xác chêt
(và con chim đã vui trở lại)
 
Không thể nhân danh tình người người rình rập
có thể vinh danh tình yêu anh yêu em công khai
hoa lài ngây ngất khẳng định
từ chối cắm bãi phân trâu
thoát khỏi dấu chân bí mật
bay qua tâm hồn đồng phục
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014