thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những trại
 
Trại cải tạo
đẻ ra chữ tẩy óc
trại tập trung
đẻ ra chữ xiềng xích
trại súc vật[*]
đẻ ra chữ lợn người
trại sáng tác
đẻ ra chữ ăn nhậu
 
Trại nuôi gà
đẻ ra chữ zero quả trứng
lịch sử bài tập sai bét
tuyên ngôn ốp la ốp lết
 
 
_________________________

[*]Tiểu thuyết Trại Súc Vật (Animal Farm) của George Orwell xuất bản
tại Anh tháng 8/1945, có nhân/thú vật chính tên Lợn Napoleon, ám chỉ Stalin.

 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018