thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hề & vẹt
 
Quí anh hề diễn vai vua hề
từ đất chui lên tên vua diễn vai hề
loài hữu nhũ tiến hoá lùi loài vẹt
nhai lại bài văn mẫu bề trên
nhai lại tôn trọng quyết định của nhân dân xa
quyết định ngược đãi vu vạ quần chúng gần
(những tiếng nói kế bên không được nghe thấy)
quá khứ sông biển bị đánh cắp
 
Anh hề sinh động trong sân khấu
tên vua sinh sự ngoài sân khấu
vẹt hí hửng bay trong lồng rào bốn phương
hót hoài hoài tốt đẹp tốt đẹp
chạm tường dư luận dội
tốt đẹp con mẹ mày
tốt đẹp con mẹ mày
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018