thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Trên đồi cao
 
Ngày âm u đáy chiều
khe suối reo khó nhọc
đứng ở trên đồi cao
cảm tưởng rơi xuống vực
 
Ngàn thế kỷ vo tròn
bao đá tảng bất hạnh
mũi tên ngày tháng năm
vo mùa thu bạc tóc
 
Dưới kia bày tiếng nổ
chấn động kinh hoàng rất quen
rắn độc phóng vào chai rượu
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014