thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hành trình của tóc
 
Tóc chỏm mời tay kẹo
tóc xanh thần thoại bay lên trời
tóc đen dồi dào tình dục
tóc muối tiêu suy tư
tóc trắng suy sụp
 
Tất cả thời của tóc
tất cả không thời nào của tóc
tóc nhuộm lửa trăm năm
tóc hanh nắng mùa hè cháy
tóc vàng rụng mùa thu chết
tóc bạc chết mùa đông rụng
tóc đỏ mùa Xuân tóc đỏ
mỗi ngày thay màu tóc máu xấu
mỗi ngày tiễn đưa nhiều người
và tiễn đưa trái đất
 
Hành trình của tóc nguyệt
hành trình của sinh nguyệt
hành trình của sinh nhật
giao thừa của mùa tóc
giao thừa của mặt trăng
giao thừa của mặt trời
toả sáng
tới lỗ đen
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018