thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoang tưởng bở
 
Lão Trư vung ngược cây đinh ba quy đầu
hạ thế heo sữa Napoleon[*] ủn ỉn hung hăng con bọ xít
khát sữa mè nheo với bầu sữa
 
Hồng Hài Nhi miệng hú phóng lửa đỏ
coi chừng tự đốt cháy mình
coi chừng cuối đường bàn chông Quan Âm
 
Trò áp lực ngửa tay xin từ thiện
giả vờ dương oai diễu võ
yếu mà ra gió
xưa rồi diễm
 
Tội nghiệp đám dân đen hát tụng ca
nhịn đói cho mưu toan hù doạ
tội nghiệp đám đông bị bịt mắt
còng lưng làm ngựa cho tham vọng sữa
 
 
_________________________

[*]Tên nhân vật trong Animal Farm (Trại Súc Vật) của George Orwell

 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018