thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Cuối tháng 4/1975
 
(về hương hồn bạn Ba Phong)
 
Người phía bên kia gí súng vào chúng tôi
đuổi ra khỏi bệnh viện Cộng Hoà
những thương phế binh lầm lũi rời khỏi giường bệnh
vừa đi vừa giơ cao chai nước biển dây nhợ còn tiêm mạch máu
vầng trăng 18 cúi xuống rưng rưng
bọn mày “nợ máu” với nhân dân
ai nợ máu ai
chúng tôi vẫn nhớ
mới hôm qua
 
Vầng trăng 18 cúi xuống rưng rưng
soi sáng bạn Ba Phong kíp mìn mất tiêu bốn ngón
trúng thương lần nữa rơi điếu Ruby Quân tiếp vụ
chống nạn đến hôm nay
đã chết
 
Văn bản tù binh chiến tranh bị xóa bỏ
không cần đếm xỉa
súng vẫn gí sau lưng đi đi
một nhà tù khác lớn hơn
 
Xung đột đã xem như chấm dứt
lại rơi vào cuộc chiến lý lịch khác
vẫn chưa có hoà bình
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014