thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Con ngựa thành tranh
 
Không phải con ngựa gỗ thành Troy
không phải con ngựa trong chuyện tình con đĩ ngựa
không phải con ngựa truy phong đưa Kiều lục bát vào bi kịch
không phải con ngựa thành xế hộp đưa Kiều đương đại vào tứ chi người hải ngoại
 
Con ngựa thành tranh của Nguyễn Trọng Khôi đẹp bạo liệt hiền hòa
con ngựa thành sóc chuyên chở hoa của Vương Ngọc Minh rực rỡ đơn sơ
con ngựa thành thần của Tam Tạng hành trình Tây du
 
Kiếp ngựa thoát kiếp thành người
kiếp người nhập kiếp thành ngựa
thuần phục khổ ải
vó câu chân người tứa máu
 
Tứ mã nan truy
bầy ngựa tung bờm trong tranh quy ước cũ mèm
ý thức nhảy ra khỏi khung tù túng
ý thức nhảy ra khỏi khung hẹp hòi
đứng khóc
 
Con ngựa thành câu sấm Trạng Trình
“Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình”
thưa tiền bối lời tiên tri có đúng
 
Con ngựa hồng bị che mắt
mã đáo bao giờ thành công
mãi mãi trên đường đua
không đến
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014