thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Hứng
 
Bỗng dưng mất hứng làm thơ
âm mưu thi sĩ thi bá thi hào tan vỡ
khái niệm trừu tượng tượng trưng bay đi những cơn mưa
 
Lá bài ung dung rời khỏi bộ bài
lịch sử xáo trộn sắp xếp
trật tự hứng khởi trôi tuồn tuột
 
Thi hứng khắc vào vách đá
búa dữ tạo thành tro than
làm sao tìm bụi cát
 
Thi hứng bị đánh cắp
xin chuộc theo thoả thuận
thương lượng giữ cảm hứng được không
 
Chạy theo cảm hứng bỏ mình
làm gì hứng như hứng hoa
hy vọng hứng hừng hực nứng
tay nâng như nâng trứng
giăng tình cho người tình
nằm sấp ở truồng sao chống muỗi
cái hứng lảng vảng ở ngoài
bên trong chờ con nứng
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014