thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
gây sự 2
 
Có những ngày vác bầu ra đường chẳng may gặp mấy cái loa phường
không gắn trên trụ điện không ra rả tuyên truyền không ò e xe pháo mã tiến lên tiến xuống
chỉ kịch liệt văng nước miếng toé loe
không phát thanh cũng làm mình phát hoảng
 
Có những ngày vác bầu ra đường bỗng đần mặt vãi chưởng
Hoá ra mình ngu hơn con heo khi dek biết ở Tây Nguyên có những ai văn hào thi sĩ
tay nào lên mâm tay nào lên đĩa
tay nào đi tu tay nào chơi đĩ
Hay con heo nó khôn hơn cả mình (!?) khi biết thừa đũa nào chắc đũa nào giòn đũa nào mốc đũa nào ẩm
lại còn biết luôn đũa nào đang say sưa chọc chòi loạn xị
 
Có những ngày vác bầu ra đường phải cúi chào kinh dị
ở đâu tòi ra thứ sinh vật quái đản không biết thân cũng không biết phận
không biết phân cũng không biết thận
không biết quê cũng không biết nhục
không biết phục và chỉ biết chê
mà coi kỹ cũng không ghê gì mấy!
 
Haizz thiệt tình là có những ngày vác bầu ra đường nghĩ mà phát ngấy
Chán không buồn nói nhưng nỗi ói cứ trào dâng bất tận
Tự thấy mình hèn dần đều một cách đáng kể khi chỉ dám chửi xéo chứ héo dám chửi thẳng
 
Thôi từ mai chẳng vác bầu ra đường làm gì cho mỏi cẳng
Đóng cửa ở nhà luyện nội công
tơ tưởng ngày đắc đạo
thề
sẽ đập muỗi từ xa!
 
04.02.2010
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018