thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Thì ra cả đời ta đã xong phim
 
lao động là vinh quang
làm việc phải được trả tiền ai cũng biết
 
ví dụ đánh giày
ví dụ đứng đường
ví dụ bán vé số dạo
ví dụ trai bao gái gọi
ví dụ quét rác, lao công, gác động mại dâm...
làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu...
ví dụ,có cả tỉ ví dụ...
chỉ một thứ không nên trả tiền
chỉ một thứ trả tiền là xong phim:
thơ.
 
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014