thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Những bài thơ 2011
 
Tôi chọn cách làm thơ đơn giản nhất
ít nhất trong giai đoạn này
vì lẽ
họ không thể đọc được dưới xác chữ
nên họ luôn đoán mò
đoán mò nhưng cấm thật
vì thế
tôi chọn cách làm thơ đơn giản nhất
dễ hiểu nhất
chỉ cần biết chữ, biết ký tên và có con dấu trên bàn là hiểu được.
Tôi viết thế này
Làm tình : nghĩa là cho con chim vào cái bướm [hình như tôi vẫn còn thơ lắm...]
...vẫn còn khó hiểu nhỉ!
Tôi xoá đi viết lại:
Họ làm tình
Họ rên...
Họ kêu...
Họ la làng...
Họ [không la làng, chỉ ư ử...]
Nhưng họ sướng đến...
... bất tỉnh nhân sự
đến tận ba ngày sau...
Đấy!
Ký đi nào!
Đóng dấu đi nào!
Tịch thu ngay cái nào!
Đồ ngu!
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014