thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bàn về cái chết
 
Ông diễm châu* khi sống bảo:
Chết là hết!
Tôi thì rụt rè phát biểu:
Chết vì ăn
- là cái chết băn khoăn!
Chết vì tình
- là cái chết thình lình!
Chết vì ngu
- là cái chết ruồi bu!
Chết vì lo
- là cái chết trời cho!
Chết vì đói
- là cái chết tươi rói!
Chết vì oan
- là cái chết rất ngoan!
Chết vì tiền
- là cái chết thật phiền
Chết vì đồn
- là cái chết rất “ồn” (tự ý đục bỏ một mẫu tự)
Chết vì ồn (tự ý đục bỏ một mẫu tự)
- là cái chết rất khôn!
 
 
____________
*Thi sĩ, dịch giả
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018