thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày đó
 
Không có mây trên đầu kinh
chữ một lần rượt đuổi               ngoài nắng
lá trúc nhọn &cong                    hình thù của ý đương tạc
mùa xanh bay theo khói         pháo & tiếng nổ
không có câu chuyện nào được kể dứt             từ chiêm bao
người  -  những tặng vật ngàn năm bụi            lẫn
ký ức mặt đỏ & những bóng ma cướp đường quay lại
ngày đó
về trên chữ đất nước cùng sắc độ
dấu cắt sâu huyệt thơm        da của thời gian và lời của bóng tối
khuất mặt                                    lối đi sỏi trắng và hoa           chưa là ý
người ở đâu
Không có sông                            chảy lời ca
máu thấm mạch đất khô          nhựa cây hát cạn nguồn đá dựng những ca từ
đương đại                                      những đầu sông
trơ mặt
Không có nắng phơi                  chữ mù đặc quá khứ
ngày đó                                           có hình thù của nước
chảy khan từ lịch sử
 
26/2/10
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018