thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện thi sĩ núi Vân Hoàn
 
 
Thi sĩ Hữu Loan
(ảnh: Duy Anh)
 
 

Chuyện thi sĩ núi Vân Hoàn

 
hoa sim hỏi sao ông bảo mọc tím cả chiều hoang
ông đáp để tiếc thương người vợ chết đuối
hoa sim nói với ông thế thì được
 
núi hỏi sao ông lột da bóc thịt tôi
ông đáp để bán lấy tiền nuôi con thơ
núi nói với ông thế thì được
 
rừng hỏi sao ông cưa tay chặt chân tôi
ông đáp để bán lấy tiền nuôi con thơ
rừng nói với ông thế thì được
 
sông hỏi sao ông mò bắt thuỷ vật tôi
ông đáp để bán lấy tiền nuôi con thơ
sông nói với ông thế thì được
 
đất hỏi sao ông cầy sâu cuốc bẫm trên thân tôi
ông đáp để có lương thực cho con ăn
đất nói với ông thế thì được
 
mấy con chữ hỏi sao ông bắt chúng tôi thẳng lưng
ông đáp để ông làm thơ trung thực
mấy con chữ nói với ông thế thì được
 
Phật hỏi sao ông không thờ phượng tôi
ông đáp vì đã chọn thờ chữ Tâm
Phật nói với ông thế thì được
 
thời gian hỏi sao ông cứ vay nợ tôi
ông đáp cần để dùng vào việc làm người
thời gian nói với ông thế thì được
 
nói chung cuộc đời ông vô vàn cơ cực
nhưng nhiều thứ khi ông muốn là được
vì sống không trái ngược lương tâm
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018