thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cam đang chín
(Cù An Hưng dịch)
 
Cam đang chín
cam no nắng chín
 
Hãy cho tôi vào tim em
ngăn chứa nặng tình
 
Cam đang chín
vỏ cam ứa sương tinh khiết
 
Hãy cho tôi vào tim em
bi thương thành suối hoan lạc
 
Cam đang chín
lưới khổ đau từng mảng chứa
 
Hãy cho tôi vào tim em
tìm tan tác giấc mơ tôi
 
Cam đang chín
cam no nắng chín
 
Trong tập August Sleepwalker, Bonnie S. McDougall chuyển ngữ, New Directions Publishing Corporation in lần thứ ba, 1990.
(Nguyên tác tiếng Hoa: Bắc Đảo Thi Tuyển, Quảng Châu, 1987).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018