thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đêm mưa đọc Kinh Dịch
 
đêm mùa mưa, trục thái cực vấy bùn, thầy khổng cải lão hoàn đồng ngồi bó gối bẻ que chơi trò san định dịch kinh, cùng darwin biện thuyết thánh thần gốc khỉ.
 
nghe lào phào hào tam hào tứ, vào hội bĩ, lũ sĩ phu kinh quái trùng quái bất lương, giở quẻ càn cậy quẻ khôn, vầy vò mụ điếm già nhân loại.
 
ngục dữu lý đời ân, văn vương quăng máy điện toán, nguyền rủa bọn hippy da vàng chẳng xui mình yêu cuồng sống vội để nỗi thế kỷ hai mươi, mặt trời vùi trong hậu môn chó đá.
 
phục hy lõa thể nhảy disco trên đỉnh trụ linga theo nhịp ngũ hành sinh khắc, làm gương cho đám triết gia mắc bệnh ghẻ lịch sử xếp hàng gõ trống ếch tiến vào chân - thiện - mỹ.
 
râm ran khắp bờ ao tri thức, bách gia chư tử lên mục kỉnh trích cú tầm chương, chép miệng tính vận trời, chờ ơn mưa móc gã thượng đế lưu manh để kêu vang: đại đạo! đại đạo!
 
(8/1981)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018