thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ngồi quán bia chờ hết kẹt cầu để về nhà
 
có con đường nào không lô cốt
cho ta nghĩ ngợi tí không?
có con đường nào đừng đào bới
cho ta vò đầu tí không?
bạn cũ còn vài thằng
nhìn lại có đứa thấy bỗng muốn chửi
cuộc đời còn mấy tí vẫn than khóc chút cặn thừa quyền lực
vẫn ấm ức...
thôi nhé chúng mày.
lẽ ra nên sám hối
xem ngày xưa khi còn làm ông nội
có bóp cổ ai không? có trấn lột ai không? có trù dập ai không?
có linh hồn nào vì mình không siêu thoát được chăng?
nếu không...
thì hãy cảm ơn trời
chưa vớ phải xe lăn
 
kẹt xe thế này
nên rảnh
ta cũng phải xem mình có lỡ cái gì để kịp ăn năn...
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018