thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gác vắng
 
trong cuốn tiểu luận
văn chương là gì
jean-paul sartre triết gia hiện sinh đã viết
người làm thơ không sử dụng chữ
người làm thơ chỉ phục vụ chữ
 
 
nhưng cũng xin hỏi lại ngài triết gia tai tiếng
chữ nghĩa của ai
ngôn ngữ nào
thông thái với ẩn dụ
hay đời thường và trực ngôn
 
thơ không cần đám đông
nhưng thơ
mà có nhiều độc giả vẫn hơn thơ hoang vắng
chứ hả
 
trên căn gác lặng
hắn chợt nghe văng vẳng
mùa này nước sông xanh
dòng danube chắc buồn
anh nghe lại bản nhạc
và khoác áo lên đường*
 
 
_____________
* thơ Vương Tân
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018